עמוד 1
רגיל

אסתר הרליץ

אסתר הרליץ, 2016-1921

היום, לפני 95 שנים, נולדה אסתר הרליץ, פוליטיקאית ודיפלומטית ישראלית, כלת פרס ישראל למפעל חיים על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. לפני קום המדינה שירתה כחברת ה”הגנה”, כקצינה בחיל העזר לנשים של הצבא הבריטי בקהיר וכקצינת ח”ן בירושלים הנצורה. לאחר קום המדינה כיהנה, בין היתר, כקונסולית בניו יורק, כחברת מועצת עיריית ת”א, כראש מחלקת ההסברה של משרד החוץ, כשגרירת ישראל בדנמרק (האישה הראשונה שכיהנה כשגרירה של ישראל) וכחברת כנסת. בנוסף הייתה הרליץ שותפה להקמת מפעל הבונדס, הקימה וניהלה את המרכז להתנדבות בישראל וכיהנה כמזכירת “נעמת”.

ויקיפדיה

פייסבוק

רגיל

חוסניה ג’בארה

חוסניה ג’בארה, נולדה ב-1958

היום, לפני 58 שנים, נולדה חוסניה ג’בארה, פוליטיקאית ישראלית. ב-1990 נבחרה לעמוד בראש נעמ”ת טייבה, ועם הקמתה של מפלגת מרצ ב-1992 הצטרפה אליה על מנת לקדם דו-קיום ושלום. בשנים 2003-1999 כיהנה כחברת כנסת מטעם מרצ – הערבייה הראשונה בכנסת. היא פעלה בוועדת העבודה והרווחה, בוועדת החינוך והתרבות ובוועדה לקידום מעמד האישה, וכן בוועדה למינוי קאדים שרעים וכיו”ר הוועדה לקידום האישה הערבייה.

ויקיפדיה

פייסבוק

רגיל

בבה אידלסון

בבה אידלסון (טרטכנברג), 1975-1895

היום, לפני 118 שנים, נולדה בבה אידלסון, שהייתה ממקימות “מועצת הפועלות” (לימים נעמת) ועמדה בראשה. כמו כן סייעה בגיוס מתנדבות יהודיות לחיל העזר לנשים של הצבא הבריטי במלחה”ע ה-2. היא הייתה צירה בוועד הלאומי ובקונגרס הציוני. כחברת כנסת תמכה אידלסון בשורה של חוקים לשוויון הזכויות והחובות של נשים, וניסתה להביא להכרה בנישואים אזרחיים.

ויקיפדיה

פייסבוק