עמוד 1
רגיל

מתילדה פיביגר

מתילדה פיביגר, 1872-1830

היום, לפני 186 שנים, נולדה מתילדה פיביגר, סופרת ופעילה פמיניסטית דנית. ספרה הראשון, “קלרה רפאל: 12 מכתבים”, עורר מחלוקות רבות כשהתפרסם ב-1851, בהיותו יצירה סמי-אוטוביוגרפית המערערת על תפיסות חברתיות מקובלות בנוגע לעצמאותן של נשים. כדי להתפרנס עבדה כמפעילת טלגרף; היא הייתה האישה הראשונה בשירות הטלגרף הדני, ספגה לא מעט התנגדויות בשל כך וסללה את הדרך לנשים אחרות. במקביל המשיכה לכתוב רומנים ומאמרים רבים שעסקו בזכויות נשים. לכבוד פועלה הנרחב כראשונה שעסקה בנושא זה בדנמרק, החל מ-1970 מעניקה “חברת הנשים הדניות” פרס על שמה למקדמים שיווי זכויות מגדרי.

ויקיפדיה

פייסבוק

רגיל

נור אינאייאט חאן

נור אינייאט חאן, 1944-1914

היום, לפני 100 שנים, נולדה נור אינאייאט חאן, סוכנת מבצעים חשאיים הודית-בריטית. נור הייתה מפעילת הרדיו הראשונה שנשלחה מבריטניה לצרפת הכבושה במלחה”ע השנייה בכדי לסייע למחתרת הצרפתית. ב-1943 היא נתפסה על ידי הגסטאפו ונחקרה תחת עינויים, וב-1944 הועברה למחנה הריכוז דכאו, שם נורתה בראשה. חאן זכתה לעיטור הכבוד הגבוה ביותר.

ויקיפדיה

פייסבוק