29 בפברואר: הצעת נישואין

היתר לנשים להציע נישואין בשנה מעוברת, ב-29 בפברואר

על פי המסורת באירלנד ובאנגליה, שהתפשטה למקומות רבים בעולם, ב-29 בפברואר רשאיות נשים להציע נישואין לגברים. המסורת מיוחסת (כנראה לא בצדק) לבריג’יד הקדושה מקילדייר, שביקשה מפטריק הקדוש להתיר זאת לנשים ביום זה כבר במאה החמישית. לפי מיתוס נוסף, בשנת 1288 חוקקה מרגרט מלכת סקוטלנד חוק שלפיו גברים המסרבים להצעת נישואין מאישה ביום זה מחויבים לפצות אותה בכסף או במתנות. בעבר נחשבה המסורת למעצימה נשים, אך כיום היא נתפסת כאנטי-פמיניסטית.

ויקיפדיה

פייסבוק

עוד ביום זה בהיא-סטוריה