שושנה פרסיץ

שושנה פרסיץ, 1969-1893

היום, לפני 120 שנים, נולדה שושנה פרסיץ, אחת מחברות הכנסת הראשונות, חברה במרכז ציוני רוסיה וצירה בקונגרס הציוני, חברת מועצת עיריית ת”א וראש מחלקת החינוך בה. מייסדת הוצאת הספרים העברית “אמנות” לבני נוער. במהלך כהונתה כיו”ר ועדת החינוך בכנסת נחקקו חוק חינוך חובה, חוק חינוך ממלכתי וחוק המועצה להשכלה גבוהה.

ויקיפדיה

פייסבוק