שואת בני הרומה (צוענים)

שואת בני הרומה (צוענים), הגיעה לשיאה ב-15 בנובמבר 1943

היום, לפני 72 שנים, הורה היינריך הימלר שכל בני הרומה יזכו ליחס זהה ליהודים ויישלחו למחנות הריכוז. אלימות כנגד נשות הרומה הייתה נפוצה באירופה עוד לפני כן: למשל, בבוהמיה ובמוראביה (כיום צ’כיה) הותר לסמן את נשות הרומה על ידי רציעת אוזניהן, ונורבגיה עיקרה את כל נשות הרומה שבקרבה. במחנות הריכוז הנאציים נשלחו רבות מנשות הרומה לניסויים של רופאים נאצים וחלק ניכר מהן עוקרו. כ-300,000 מהן הושמדו במהלך המלחמה.

ויקיפדיה

פייסבוק