שביתת עובדות הטקסטיל בלורנס

שביתת עובדות הטקסטיל בלורנס, 1912

היום, לפני 103 שנים, פצחו עובדות הטקסטיל בעיירה לורנס שבמסצ’וסטס בשביתה, בעקבות קיצוץ מיידי בשכרן ובשעות העבודה שלהן, וזאת בניגוד לתפיסה שרווחה בקרב האיגודים השמרניים, ולפיה נשים עובדות מהגרות לעולם לא יתאגדו. השביתה נמשכה למעלה מחודשיים, וסחפה יותר מ-25,000 פועלות ופועלים מרחבי העיר. היתקלויות עם המשטרה הובילו לוועדת חקירה בקונגרס, שחשפה את תנאי ההעסקה הלא-הומניים והובילה לשינוי בתעשייה.

ויקיפדיה

פייסבוק