רוזה פארקס

רוזה לואיז פארקס, 2005-1913

סירבה לפנות את כיסאה ונעצרה ב-1955

“למדתי עם השנים שכשדעתך נחושה, קטן הפחד; הידיעה מה ראוי לעשות, מסלקת אותו.”

היום, לפני 58 שנים, נעצרה רוזה פארקס, פעילה אפרו-אמריקאית בתנועה האמריקאית לזכויות האזרח, בעקבות סירובה לפנות את כיסאה באוטובוס לאדם לבן, מה שהוביל לביטול ההפרדה הגזעית באוטובוסים בארה”ב.

ויקיפדיה

פייסבוק