קלרה סטנטון ג’ונס

קלרה סטנטון ג’ונס, 2012-1913

היום, לפני 4 שנים, נפטרה קלרה סטנטון ג’ונס, ספרנית אפרו-אמריקאית, הראשונה שכיהנה כנשיאת התאחדות הספריות, הארגון הוותיק והגדול בעולם לפיתוח, לקידום ולשיפור של שירותי ספרנות על מנת להבטיח לכולם גישה למידע וללמידה. במסגרת תפקידה זה ולאחר מכן כנציבת הוועדה העליונה לספריות ולשירותי מידע מטעם הנשיא קרטר, קידמה, אל מול התנגדות עזה, את “החוק למודעות לגזענות ולסקסיזם” שאומץ ע”י ספריות ברחבי ארה”ב. חוק זה התנגד לצנזורה של תכנים ספרותיים בעייתיים ובמקום זה עודד והגדיר נהלים להתמודדות עם תכנים כאלה בדרך של חשיפה מבוקרת, חינוך והגברת מודעות.

ויקיפדיה

פייסבוק