צה-שי

צה-שי, 1908-1835

היום, לפני 180 שנים, נולדה צה-שי, קיסרית סינית. לאחר מות הקיסר שיאנפנג, שהייתה אחת מפילגשיו, השתלטה על הכס. בנה טונגזי הפך לקיסר בגיל חמש, ועד למותו בגיל 18 היא הייתה העוצרת בפועל. צה-שי מנעה ממחליפו גואנגשו לצבור כוח ומילאה בפועל את מקום קיסרית סין במשך 48 שנים, עד למותה. יש הרואים בהתנגדותה הנחרצת למודרנה ובסירובה השמרני לבצע רפורמות את הסיבות העיקריות למהפכת שינהאי, שהביאה לנפילת שושלת צ’ינג המנצ’ורית ולהקמת הרפובליקה הסינית.

ויקיפדיה

פייסבוק