צביה לובטקין

צביה לובטקין-צוקרמן, 1978-1914

היום, לפני 99 שנים, נולדה צביה לובטקין, מדריכה ומנהיגה בתנועות הנוער “דרור” וב”החלוץ”, צירה בקונגרס הציוני, מלוחמות מרד גטו ורשה, ממקימות קיבוץ לוחמי הגטאות ומוזיאון בית לוחמי הגטאות, פעילה במפלגת “אחדות העבודה” ובתנועת הקיבוץ המאוחד.

ויקיפדיה

פייסבוק