פרידה קירשווי

פרידה קירשוויי, 1976-1893

היום, לפני 120 שנים, נולדה פרידה קירשווי, עיתונאית, עורכת ובעליו של עיתון “האומה”, פעילה חברתית, פמיניסטית וסוציאליסטית אמריקאית. החל מאמצע שנות השלושים הייתה קירשווי בין העיתונאיות הבודדות שקראו להתערבות צבאית אמריקאית באירופה, ומאוחר יותר להצלת היהודים במלחמת העולם השנייה. עיתון “האומה” היה העיתון האמריקאי הראשון שדיווח על מחנות ההשמדה.

ויקיפדיה

פייסבוק