פרומקה פלוטניצקה

פרומקה פלוטניצקה, 1943-1914

היום, לפני 99 שנים, נולדה פרומקה פלוטניצקה, חברת “דרור” ובין האישים הבולטים במחתרת גטו ורשה. ב-1942 היא נשלחה כקשרית לצד ה”ארי” של ורשה. בספטמבר של אותה השנה נשלחה לבנדין כדי לרכז את תנועת ההתנגדות בזגלמביה, שם נפלה כשנה מאוחר יותר בהגנה על בונקר של הארגון היהודי הלוחם. בשנת 1945 הוענק לה עיטור צלב גרונוולד מדרגה 3 מטעם הפיקוד העליון של הצבא הפולני.

ויקיפדיה

פייסבוק