פאטמה בת מוחמד

פאטמה בת מוחמד, 632-604

היום, לפני 1,384 שנים, נפטרה פאטמה, האישה הקדושה ביותר באסלאם השיעי. היא בתו של מוחמד מאשתו הראשונה ח’דיג’ה, והיחידה שהיו לה צאצאים, כך שכל האימאמים השיעים הם צאצאים שלה ושל עלי. השיעה והסונה חלוקים באשר לקורות חייה, בשל הסוגיה הטעונה של ירושת מוחמד, אך כל המוסלמים מחשיבים אותה כבת, אם ואישה אוהבת ונדיבה, שחייתה בפשטות ובצניעות ומהווה מודל לחיקוי עבור כל אישה מוסלמית. חדית’ים המקובלים על שני הפלגים המוסלמיים מוכיחים כי פאטמה הייתה קרובה לנביא מוחמד, סייעה לו ותמכה בו רבות בתקופה שבה נרדף.

ויקיפדיה

פייסבוק

בתמונות: ציורים מהמאות ה-16-14 שתיעדו את חייו של הנביא מוחמד