נור אינאייאט חאן

נור אינייאט חאן, 1944-1914

היום, לפני 100 שנים, נולדה נור אינאייאט חאן, סוכנת מבצעים חשאיים הודית-בריטית. נור הייתה מפעילת הרדיו הראשונה שנשלחה מבריטניה לצרפת הכבושה במלחה”ע השנייה בכדי לסייע למחתרת הצרפתית. ב-1943 היא נתפסה על ידי הגסטאפו ונחקרה תחת עינויים, וב-1944 הועברה למחנה הריכוז דכאו, שם נורתה בראשה. חאן זכתה לעיטור הכבוד הגבוה ביותר.

ויקיפדיה

פייסבוק