מרתה מאטאמורוס

מרתה מאטאמורוס, 2005-1909

היום, לפני 105 שנים, נולדה מרתה מאטאמורוס, דוברת ארגוני העובדים בנושא זכויות נשים בפנמה. ב-1940 ניסחה מאטאמורוס הצעת חוק שמטרתו להגן על זכויותיהן של נשים הרות. בעקבות פעילותה הנרחבת, כולל הפגנות שבמהלכן נעצרה, העביר הפרלמנט את החוק. בהמשך הצליחה מאטאמורוס להביא גם לחקיקת חוק שכר מינימום בפנמה.

ויקיפדיה (ספרדית)

פייסבוק