מרי מקלאוד בתון

מרי מקלאוד בתון, 1955-1875

“אני מותירה לכן אהבה. אני מותירה לכן תקווה. אני מותירה לכן את האתגר שבפיתוח ביטחון זו בזו. אני מותירה לכן כבוד לשימוש בכוח. אני מותירה לכן אמונה. אני מותירה לכן גאווה בגזע שלכן” – מרי מקלאוד בתון (נולדה היום, לפני 140 שנים), מחנכת ומנהיגת זכויות אדם ואזרח אפרו-אמריקאית. הקימה בי”ס לאפרו-אמריקאים, ובהמשך גם אוניברסיטה. נודעה כ”גברת הראשונה של המאבק” להעניק לאפרו-אמריקאים חיים טובים יותר.

ויקיפדיה

פייסבוק

עוד ביום זה בהיא-סטוריה