מרים ברוך חלפי

מרים ברוך חלפי, ?-2002

“היום כבר איבד מיומו
מולד חיוור מולך בשמים

כבר לא אור
ועוד לא חושך

בשעה הזאת
בין אור לחושך
אין בי חטא
ואין בי חסד

הדברים הרחוקים
קרבים אלי
והקרובים
רוחקים

אני בתווך

ישות זעירה
המכילה
עד אין להכיל

ובשעה הזאת
אין חוצץ ביני
ובין מה
שמכיל אותי”

היום, לפני 13 שנים, נפטרה מרים ברוך חלפי, משוררת ופסלת ישראלית.

ויקיפדיה

פייסבוק