מרים בבנגידה

מרים בבנגידה, 2009-1948

היום, לפני 67 שנים, נולדה מרים בבנגידה. כאשת נשיא ניגריה בשנים 1993-1985, הקדישה בבנגידה את משאביה לשיפור חייהן של נשים בספר. היא עזרה להקים קואופרטיבים, תעשיות קטנות, חוות וגנים, חנויות ושווקים, מרכזי נשים ותוכניות רווחה, וכן קידמה תוכניות חינוך מתקדם לנשים בתחומי בריאות, חקלאות, מלאכות יד ומזון.

ויקיפדיה

פייסבוק