מריה קוטרבה

מריה קוטרבה, 1956-1907

היום, לפני 107 שנים, נולדה מריה קוטרבה, פעילת מחתרת פולנייה. קוטרבה שימשה שליחה והעבירה מסרים ואספקה בין קבוצות מחתרת שונות. היא נאסרה ועונתה על ידי הגסטפו, וב-1943 הועברה למחנה הריכוז אושוויץ. גם שם הוסיפה קוטרבה להבריח מזון, תרופות וידיעות מתנועת המחתרת שמחוץ למחנה אל הפעילים בתוכו. ב-2005 הכיר בה “יד ושם” כחסידת אומות העולם.

ויקיפדיה

פייסבוק