מחרנגיז דאוולטשאחי

מחרנגיז דאוולטשאחי, 2008-1919

היום, לפני 94 שנים, נולדה מחרנגיז דאוולטשאחי, פעילה חברתית איראנית ופוליטיקאית, שכיהנה במשרות חשובות, ביניהן השרה לענייני נשים ושגרירת איראן בדנמרק. דאוולטשאחי ייסדה את “הדרך החדשה”, ארגון שפעל למען קידום נשים באמצעות הכשרה מקצועית, כמו כן, יצרה תוכניות לאוריינות מבוגרים בדרום טהרן. עם ההפיכה ב-1979, נמלטה דאוולטשאחי לפריז.

ויקיפדיה

פייסבוק