לוג’יניה בורנס הופ

לוג’יניה בורנס הופ, 1947-1871

היום, לפני 145 שנים, נולדה לוג’יניה בורנס הופ, לוחמת זכויות אזרח אמריקאית. הופ פעלה רבות לשיפור חייהם של אפרו-אמריקאים בראשית המאה ה-20. בין היתר סייעה להקמת מעונות יום ומרכזים קהילתיים. ב-1908 הקימה באטלנטה את “איגוד השכונות”, ארגון הישע הראשון שנוהל ע”י נשים והעניק סיוע רפואי, תעסוקתי וחינוכי לאפרו-אמריקאים. היא פעלה לסיום ההפרדה הגזעית ולקידום ההצבעה בקרב אפרו-אמריקאים והעבירה סדנאות על הצבעה, דמוקרטיה והחוקה האמריקאית. האיגוד והסדנאות היוו מודל להקמת התנועה לזכויות האזרח.

ויקיפדיה

פייסבוק