יליזבטה קיסרית רוסיה

יליזבטה, קיסרית רוסיה, 1761-1709

היום, לפני 304 שנים, נולדה יליזבטה פטרובה, שמלכה ברוסיה 21 שנים. במהלך מלוכתה ניהלה שתי מלחמות, הקימה את אוניברסיטת מוסקבה ואת האקדמיה המלכותית לאמנויות, ביטלה את עונש המוות ואסרה על עינויים קשים.

ויקיפדיה

פייסבוק