טוסיה אלטמן

טוסיה אלטמן, 1943-1918

היום, לפני 96 שנים, נולדה טוסיה אלטמן, אחת מלוחמי ומנהיגי המרד בגטו ורשה. עם כיבוש פולין ב-1939 נמלטה לוילנה, אך מיד אח”כ שבה לורשה כדי להמשיך לפעול. ב-1941 יצאה בשליחות “השומר הצעיר” לאזורים חדשים שכבשו הנאצים על מנת להשיג מידע על גורל היהודים שם. ב-26 במאי 1943 נלכדה על ידי הגסטאפו והוצאה להורג. בת 25 הייתה במותה.

ויקיפדיה

פייסבוק