חייקה גרוסמן

חייקה גרוסמן, 1996-1919

היום, לפני 96 שנים, נולדה חייקה גרוסמן, מנהיגה ציונית. היא הייתה מראשי תנועת “השומר הצעיר” בתקופת מלחמת העולם השנייה, פרטיזנית וחברת מחתרת בגטאות ליטא ופולין, ולאחר המלחמה מראשי הוועד המרכזי של יהודי פולין. ב-1950 מונתה ליו”ר המועצה האזורית געתון – האישה הראשונה שנבחרה לעמוד בראש רשות מקומית בישראל. כחברת כנסת מטעם המערך פעלה לחקיקת חוקים חברתיים בתחום הרווחה והבריאות, לקידום אוכלוסיות חלשות ולשיווי מעמד האישה.

ויקיפדיה

פייסבוק