זכות הצבעה לנשים בצרפת

זכות הצבעה לנשים בצרפת, ניתנה ב-1944

היום, לפני 72 שנים, אישרה ממשלת צרפת את החוק המעניק לנשים זכות הצבעה. על אף מאבקן העיקש של הסופרג’יסטיות בצרפת ועל אף תפקידים רבים שנטלו על עצמן נשות צרפת במהלך מלחמות העולם, הרפובליקה הצרפתית השלישית נמנעה מלהעניק להן זכות הצבעה, מחשש שיתמכו באופן מוטה במפלגה הסוציאליסטית הרדיקלית. בבחירות לרפובליקה הצרפתית הרביעית ב-1946, הראשונות שבהן הצביעו גם נשים, התברר שהן, כמו הגברים, לא הצביעו באופן מוטה אלא בהתאם למעמדות חברתיים. מתוך 27 הממשלות שהוקמו מאז ועד 1958, ארבע בלבד כללו נשים, ולעולם לא יותר מאישה אחת בו זמנית.

ויקיפדיה

פייסבוק

ראוי לציין שנכון ל-2016, בממשלת צרפת יש 9 שרות מתוך 18