הרייט טיילור מיל

הרייט טיילור מיל, 1858-1807

היום, לפני 208 שנים, נולדה הרייט טיילור מיל, פילוסופית בריטית ופעילה פמיניסטית מוקדמת. במאמריה הייתה טיילור ביקורתית במיוחד בכל הנוגע להשפעתה השלילית של תלותן הכלכלית של הנשים בגברים. בעלה, ג’ון סטיוארט מיל, ההוגה הליברלי המשפיע, ציין באוטוביוגרפיה שלו כי הם כתבו במשותף את רוב הכתבים שיצאו תחת שמו, לרבות מאמר העוסק בזכות ההצבעה של הנשים. את ספרו “על החירות” הקדיש לזכרה: “ספר זה יכול להיחשב שלה באותה מידה שהוא שלי”.

ויקיפדיה

פייסבוק