המהפכה הדמוקרטית בספרד

המהפכה הדמוקרטית בספרד, החלה עם מותו של הרודן פרנסיסקו פרנקו ב-1975 והושלמה עם החלת החוקה הדמוקרטית החדשה ב-1978

היום, לפני 37 שנים, אושרה החוקה הספרדית ע”י חואן קרלוס, שהוכתר למלך ספרד עם תום שלטונו הדיקטטורי של פרנקו, ובכך הושלמה הדמוקרטיזציה של ספרד. אחד השינויים המהותיים ביותר שחלו בערכיה החברתיים של ספרד הדמוקרטית הוא מקומן ותפקידן של נשים בחברה: תוך שנים ספורות גדל מספרן של נשים בשוק העבודה ב-33%, נחקקו חוקים שהתירו לנשים נשואות להחזיק ברכוש וכן להתגרש, בוטלה הפללתן של נשים בוגדות והפלות הפכו לחוקיות.

עוד על החוקה הספרדית

עוד על השינויים בחברה הספרדית לאחר המהפכה

פייסבוק