היפאטיה

היפאטיה, 350-370 – 415

היפאטיה נולדה במאה הרביעית לספירה, והייתה פילוסופית ואסטרונומית יוונייה שפעלה באלכסנדריה שבמצרים והמתמטיקאית המתועדת הראשונה בהיסטוריה. היא עמדה בראש בית הספר של אפלטון. היא דגלה באסכולה המתמטית של אתנה, שעודדה לימוד לוגי-מתמטי על פני חקירה אמפירית. ב-415 נרצחה היפאטיה, ויש הרואים בכך את נפילתה האינטלקטואלית של אלכסנדריה.

ויקיפדיה

פייסבוק

שנה טובה לכל העוקבות!
מאחלת לכולנו שנה חדשה מלאה בנשים מדהימות!