גלדיס מרסלוס ושירלי ג’יילס

גלדיס מרסלוס ושירלי ג’יילס, מנהלות הבנק הראשונות בקנדה, 1961

היום, לפני 54 שנים, מונו גלדיס מרסלוס ושירלי ג’יילס למנהלות סניפים של הסקוטיה-בנק, הנשים הראשונות במעמד זה בקנדה כולה. ב-1961, שנת מינוין, נשים היוו כ-56% מעובדי הבנק. ב-1993 היוו נשים 77% מעובדי הבנק אבל עדיין פחות מ-7% מההנהלה הבכירה. ראשת הצוות המיוחד שמונה לחקור מדוע, ברברה מייסון, קבעה: “קידום נשים תלוי בעיקר בשוויון הזדמנויות, ועדיין יש להשקיע מאמץ רב רק על מנת להשוות את תנאי ההתחלה ואפשרויות הקידום.”

לקריאה נוספת

פייסבוק