ג’וזפין באטלר

ג’וזפין באטלר, 1906-1828

היום, לפני 188 שנים, נולדה ג’וזפין באטלר, פמיניסטית ורפורמטורית בריטית. היא פעלה בשלל תנועות פמיניסטיות ופעילויות צדקה, ונודעת בעיקר בפעילותה למען נשים בזנות, כ”קורבנות של דיכוי גברי ושל מוסר כפול”. ב-1864 עבר בבריטניה חוק “נגד הפצת מחלות מין”, שבפועל שימש לפיקוח, הסגר ומעצר של נשים בזנות, ובאטלר ספגה אלימות רבה כשהובילה את המאבק בחוק זה עד לביטולו ב-1886. בעקבות מאמציה לפרסם את היקף התופעה של זנות ילדות בלונדון, הועלה גיל ההסכמה ל-16. ב-1887 הקימה פדרציה בינלאומית למאבק בסחר בנשים.

ויקיפדיה

פייסבוק