בטי דובינר

בטי דובינר, 2008-1912

היום, לפני 7 שנים, נפטרה בטי דובינר, מייסדת ונשיאת איל”ן. לאחר התפרצות מגפת הפוליו בארץ, בשנת 1952, הקימה דובינר את הארגון “אילנשיל פוליו” לטיפול בנפגעי המחלה. ביוזמתה הובא ארצה החיסון נגד הפוליו, ולילדים הנפגעים סופקו מכשירים אורתופדיים ופעילויות שיקום. ארגון המתנדבים שהקימה הפך במרוצת השנים לאיל”ן, שדובינר פעלה כנשיאתו לייסוד סניפיו ברחבי הארץ ולהקמת מרכז הספורט לנכים.

ויקיפדיה

פייסבוק