בבה אידלסון

בבה אידלסון (טרטכנברג), 1975-1895

היום, לפני 118 שנים, נולדה בבה אידלסון, שהייתה ממקימות “מועצת הפועלות” (לימים נעמת) ועמדה בראשה. כמו כן סייעה בגיוס מתנדבות יהודיות לחיל העזר לנשים של הצבא הבריטי במלחה”ע ה-2. היא הייתה צירה בוועד הלאומי ובקונגרס הציוני. כחברת כנסת תמכה אידלסון בשורה של חוקים לשוויון הזכויות והחובות של נשים, וניסתה להביא להכרה בנישואים אזרחיים.

ויקיפדיה

פייסבוק