אמה לזרוס

אמה לזרוס, 1887-1849

היום, לפני 167 שנים, נולדה אמה לזרוס, משוררת יהודייה אמריקאית. ב-1882, בפרץ של אנרגיה יצירתית, הופיעה כמגינה נאמנה של זכויות היהודים, כמשוררת הלאומית של ההתעוררות היהודית וכתומכת ב”תנועה היהודית הלאומית”. היא נודעת במיוחד בשל הסונטה שכתבה ב-1883, “הקולוסוס החדש”, בהשראת עבודתה לקליטת מהגרים יהודים באמריקה. הסונטה נתרמה למכירה פומבית כדי לגייס כספים לבנייתו של בסיס פסל החירות, ומילותיו נחקקו עליו ב-1903 ומהוות קבלת פנים המקדמת בברכה את בואם של מהגרים ופליטים, עניים וחסרי בית, אל שערי הזהב של אמריקה.

ויקיפדיה

פייסבוק