אליזבט נואלה-נוימן

אליזבט נואלה-נוימן, 2010-1916

היום, לפני 99 שנים, נולדה אליזבת נואלה-נוימן, פרופ’ למדע המדינה מגרמניה. היא הוגת התיאוריה החשובה על “ספירלת השתיקה”, שלפיה אמצעי התקשורת יכולים להשפיע משמעותית על דעת הקהל, בכך שהם יוצרים אשליה של קונצנזוס אשר נתפס בעיני הציבור כ”דעה המקובלת” וכ”דעת הרוב”. בשל הנטייה לקונפורמיות, מהלך זה גורם לאדם הבודד לחוש שדעתו היא בעמדת מיעוט ולהצניע אותה, וכך נוצר “אפקט דומינו” המביא בסופו של דבר לשינוי במציאות עצמה.

ויקיפדיה

פייסבוק